Wat is duurzame ontwikkeling ?

"Een ontwikkeling die in de behoeften van de huidige generaties voorziet, zonder de mogelijkheid van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien, in het gedrang te brengen."
 

 

Wat zijn de principes van duurzame ontwikkeling?

De missie én het actieplan van de Stichting voor Toekomstige Generaties integreren steeds de vier principes van duurzame ontwikkeling: (rekening houden met) “planet, people, prosperity, participatory governance”.

 

Een duurzaam ontwikkelingsmodel moet, in zijn keuzes en praktijken een denkoefening van 360° maken waarbij de vier principes afgetoetst worden en kiezen voor een systematische totaalaanpak.

 

De uitdaging hierbij bestaat eruit tezelfdertijd en harmonieus vier verschillende dimensies met elkaar te verenigen (de ‘4 P’s’):

  • sociaal welzijn (People),
  • milieu (Planet),
  • economische welvaart (Prosperity)
  • organisatorisch welzijn (Participatory governance).

 

Meer weten ?