Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden van de kit hebben twee grote doelstellingen:

 • een zo'n breed mogelijke verspreiding in de maatschappij ;
 • een blijvende verbetering van de kit, door het integreren van de opgedane ervaring in de praktijk.

De kit is daarom dan ook gratis.

De kit wordt door de Stichting voor Toekomstige Generaties ter beschikking gesteld van particulieren en organisaties volgens de voorwaarden van een Creative Commons licentie.

U mag dus :

 • dit instrument verspreiden en doorgeven;
 • aan dit instrument wijzigingen aanbrengen.

 

Onder de volgende voorwaarden :

 • Naamsvermelding : de Stichting voor Toekomstige Generaties (www.stg.be) moet als bron worden vermeld;
 • Geen commerciële doeleinden : de kit mag niet worden verkocht.
 • U mag de kit aanpassen, op voorwaarde dat u:
  - de daaruit ontstane versie verspreidt met een overeenkomst, identiek aan deze,
  - de bron en de volledige titel van de kit vermeldt,
  - ons een kopie van de gewijzigde versie stuurt.
 • Feedback : houd de Stichting op de hoogte van uw opmerkingen en suggesties.

 

Zo kan de kit altijd verder evolueren, wat in ieders voordeel is!