Partners

Deze Kit Duurzame Ontwikkeling werd mede mogelijk gemaakt door de steun van verscheidene partners.

De Stichting voor Toekomstige Generaties bedankt dan ook hartelijk

  • Fondation Chimay-Wartoise,
  • Fondation de France,
  • Partenamut,
  • Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling (PODDO),
  • de Federatie Wallonië-Brussel,
  • de Nationale Loterij.